TOP 10 ALLER TIJDEN OUTDOOR

Op deze pagina's vindt u top 10 lijsten van bijna alle categorieën op de gangbare onderdelen. Masters vanaf M55 en V55 zijn (nog) niet opgenomen omdat er nog (te) weinig gegevens bekend zijn. Uiteraard wordt er wel informatie verzameld.

Deze lijsten zijn met veel zorgvuldigheid samengesteld. Indien u onjuistheden heeft opgemerkt, kunt u dit aan mij doorgeven middels de link boven aan deze pagina. Tijden waar een + achter staat, betekent dat het een handtijd is die omgerekend is naar een electronische tijd. De verschillen zijn als volgt:
- alle nummers tot en met 300m: 24/100 van een seconde. Dit betekent dat 22.7 sec. gelijk is aan 22.94 sec.
- 400m en 400m horden: 14/100 van een seconde. Dit betekent dat 50.1 sec. gelijk is aan 50.24 sec.
- vanaf 600m is er geen verschil meer.

Prestaties die met meer dan de toegestane rugwind (2.0 m/s) tot stand zijn gekomen worden niet opgenomen. Dit geldt ook voor prestaties waarvan geen windsnelheid bekend is. Uitzondering zijn prestaties die tot stand zijn gekomen tijdens een officiële meerkamp (10-kamp voor mannen en 7-kamp voor vrouwen) waar een wind van 4m/s toelaatbaar is. Echter, dit geldt alleen voor de meerkamp als geheel. Dus als een meerkamper 10.40 op de 100m noteert met een rugwind van 3,5 m/s komt deze prestatie niet in aanmerking voor een individuele notering in de top 10 op de 100m.

Ontbrekende gegevens kunt u sturen naar Adri v.d. Berge. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wintercross 2017: de MPB-meiden winnen de estafette. Het zijn v.l.n.r.: Yenthe Vreugdenhil, Stella Heijne, Tessa van Vlaanderen en Fenna Kempers.